2012

Akce, které se nacházejí ve fotogalerii z roku 2012:

Přednáška Martina Jindry o umělci Františku Bílkovi 14.11.

Koncert Pěveckého sdružení moravských učitelů 21.10.

Posezení s vaječinou 27.5.

Návštěva b. faráře Jiřího Plháka 29.4.

Velikonoční svátky - Velký pátek, Bílá sobota, Hod Boží velikonoční

Pesachová večeře 5. 4.

Beseda s Milenou Štráfeldovou 26. 2.

Bohoslužba v obnoveném středisku ve Fryštáku 19. 2.

Společná ekumenická bohoslužba 21. 1.

Koncert "Loučení s Vánocemi"  8. 1.

Přednáška Martina Jindry o umělci Františku Bílkovi 14.11.

Koncert Pěveckého sdružení moravských učitelů 21.10.

Posezení s vaječinou 27. 5.

Návštěva b. faráře Jiřího Plháka 29.4.

Velikonoční svátky 2012

Pesachová večeře 2012

Beseda s Milenou Štráfeldovou 26. 2.

Bohoslužba ve Fryštáku 19. 2.

Společná ekumenická bohoslužba 21. 1.

Koncert "Loučení s Vánocemi" 8. 1.

Kontakt

Farní úřad Farář PaedDr. Zdeněk Kovalčík Štefánikova 6305, Zlín 76001 577 439 597, 737 475 945 noccsh.kov@seznam.cz