2013

Akce, které se nacházejí ve fotogalerii z roku 2013:

Shromáždění úcty a vděčnosti 10.11.

Volební sněm v Praze 21.9.

Biblická večeře 2.9.

Varhanický kurz ve Zlíně 9.-17.8.

Cyrilometodějská pouť 1.6. + článek o pouti  Pouť na Klimentku.doc (32256)

Hod Boží svatodušní 19.5.

Koncert souboru Calata 12.5.

Velikonoční svátky -  pesachová večeře, čtení pašijí

Koncert "Loučení s Vánocemi" 13.1.

Shromáždění úcty a vděčnosti 10.11.

Volební sněm v Praze 21.9.

Biblická večeře 2.9.

Varhanický kurz 9. - 17.8.

Cyrilometodějská pouť 1.6.

Hod Boží svatodušní 19.5.

Koncert souboru Calata 12.5.

Velikonoční svátky - pesachová večeře, čtení pašijí

Koncert "Loučení s Vánocemi" 13.1.

Kontakt

Farní úřad Farář PaedDr. Zdeněk Kovalčík Štefánikova 6305, Zlín 76001 577 439 597, 737 475 945 noccsh.kov@seznam.cz