Duchovní NO

Duchovní správa náboženské obce:

Karel Hrnčíř, prozatímní duchovní správce    1934 - 1935

Ferdinand Valík, farář                                 1935 - 1943

Evžen Wachek, pomocný duchovní             1943 - 1945

Josef Bezděčka, pomocný duchovní            leden - květen 1945

Ferdinand Valík, farář                                 1945 - 1973

Miroslav Kučera, administrátor                    1973 - 1974

Ladislav Kopecký, farář                              1974 - 2007

Lubomír Pliska, administrátor                      2007 - 2011

Zdeněk Kovalčík, farář                                od  2011

 

Pomocná duchovní správa náboženské obce:

Alois Šafařík, jáhen                                      1949 - 1992

František Vopěnka, jáhen                             1949 - 1964

Václav Šulc, jáhen                                        1949 - ?

Zdeněk Svoboda, výpomocný farář                 1991 - 1996

Jarmila Svobodová, výpomocná farářka           1991 - 1992

Radana Váňová, jáhenka                                od 1991

Věra Procházková, laická kazatelka                2001 - 2008

 

Kontakt

Farní úřad Farář PaedDr. Zdeněk Kovalčík Štefánikova 6305, Zlín 76001 577 439 597, 737 475 945 noccsh.kov@seznam.cz