SOUČASNOST

 

Náboženská obec CČSH ve Zlíně má v současnosti 230 členů, za její chod odpovídá farář a rada starších.

Duchovní vedení mají na starosti farář  PaedDr. Zdeněk Kovalčík a jáhenka MgA. Radana Váňová. Kromě bohoslužeb se konají také biblické hodiny a další duchovenské služby.

Bohoslužby se konají v evangelickém kostele. Náboženská obec vlastní farní domek, kde je kancelář, konají se zde biblické hodiny a schůze Rady starších. Je to také místo vhodné pro pastorační rozhovory a pro duchovní péči. Domek je po rekonstrukci.

 

Radu starších tvoří:

  • PaedDr. Zdeněk Kovalčík, farář
  • MgA. Radana Váňová, jáhenka, předsedkyně rady starších
  • Mgr. Marcel Sladkowski, místopředseda, archivář
  • Šárka Sladkowská, finanční zpravodaj
  • Mgr. Zdeněk Svoboda, farář na odpočinku
  • Ing. Jaromír Ludvík, CSc.
  • Naděžda Beránková
  • Helena Bačinová, náhradník

 

Revizoři účtů:

  •   Antonín Borýsek
  •  

Rada starších

Kontakt

Farní úřad Farář PaedDr. Zdeněk Kovalčík Štefánikova 6305, Zlín 76001 577 439 597, 737 475 945 noccsh.kov@seznam.cz